За автора

Биографична информация

Христо Христов е роден на 30-ти май 1979г. в гр. Димитровград. Като ученик в прогимназията интересни са му природо-математическите науки, а в средношколието се увлича по класиците във философията и психологията. Отбива военна служба в ШЗО Плевен, завършва висше образование специалност „Информатика” във Великотърновския университет, след което придобива и магистърска степен със специализация „Защита на информацията“. Професинолният му опит тясно е свързан с проектиране и разработка на софтуер, преподаване на софтуерни науки и изследване на софтуерни и образователни проблеми. През периода на своето студентство Христо е учител по информатика в гимназията по електроника и електротехника „А. С. Попов“ в гр. Велико Търново, също така води школа по информатика в ПМГ „В. Друмев“. След дипломирането се премества в родния си Димитровград като става учител в ПМГ „Ив. Вазов“, където подготвя редица ученици за участия в информатични състезания. През 2008г. записва докторантура към Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет. Придобива докторска степен по „Методика на обучението по информатика и ИТ“ през 2016г, а през 2017 е назначен за главен асистент към катедра „Софтуерни технологии“ към ФМИ при ПУ. През периода от 2010 до 2020г. Христо работи като софтуерен разработчик за няколко софтуерни компании, води школи по информатика в гр. Пловдив. Финансови доходи на Христов са от зърнопроизводство, търговия със здравословни храни, работа в софтуерната индустрия и преподавателска дейност. От 2021г. Христо Христов активно се отдава на изследователска и образователна дейност.

През свободното си време Христо обича да спортува, да се любува на планината, страстен ценител е на класическа музика в различните нейни форми. Особена цени семейството си, подпомага неправителствени организации, като в от тях участва и в органите на управление.

Образованието му по информатика и задълбочените търсенията във философията и психологията от ранно юношество не го удовлетворяват, което го тласка към теологията и изучаването на световно установените религии и духовни учения. Търсенето на културни и духовни ценности го срещат с Ваклуш Толев и неговите идеи за Пътя на Мъдростта, човекът като бог в еволюция, одухотворяването на материята и др., на които Христо Христов става следовник.

Често Христо е усамотен в „налудничеви разговори“ със себе си, Бог и света ...

Научни публикации

Достъпни публикации от научни издания

* Публикуването на издадени статии се придължа към препоръки на COPЕ в съгласие с техните издатели.

line

Научни проекти

Научен проект МУ21-ФМИ-011, Машинното зрение в интелигентна среда и организация на работата в учебна среда – експериментални подходи при обучението на ученици и студенти (2021-2022).

МУ21-ФМИ-004 "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации", фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2021-2022).

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР (2020 - 2027).

BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР (2016 - 2018).

ИТ15-ФМИИТ-004/24.04.2015 „Изследвания в областта на иновационни ИКТ с ориентация към бизнеса и обучението“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2015-2016).

НИ15-ФМИИТ-004/24.04.2015 „Иновативни, фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика на обучението“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2015-2016).

НИ13-ФМИ-002/19.03.2013 „Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2013-2014).

НИ11-ФМИ-004/30.05.2011 „Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИ“, фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ (2011-2012).

Учебна дейност

През годините Христо Христов води занятия по следните дисциплини:

Информационни технологии в интернет, спец. Софтуерно инженерство, бакавър, редовно и задочно: от 2017 досега

Уеб технологии, спец. Обучение по информатика и информационни технологии в училище, магистър 1 г. и 2г., редовно: от 2017 досега

Уеб програмиране 1, спец. Софтуерно инженерство, бакавър, редовно и задочно: от 2015 досега

Уеб дизайн, спец. Софтуерни технологии и дизайн, бакавър, редовно и задочно от 2012 досега

Увод в уеб програмирането, спец. Софтуерни технологии и дизайн, бакавър, редовно и задочно от 2012 досега

Структури от данни и програмиране, спец. „Софтуерни технологии със специализация ...“, магистър, редовно. от 2012 досега

Обектно ориентираното програмиране, спец. „Софтуерни технологии със специализация ...“, магистър, редовно. от 2012 досега

Въведение в обектно ориентираното програмиране с Java, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ от 2009 до 2013г.

Проектиране, стилизиране и изграждане на уеб страници, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ от 2011 до 2015г.

Анализ, проектиране и програмиране на софтуерни приложения, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ: от 2011 до 2014г.

Обектно ориентираното програмиране, C++, спец. Информатика, бакавър, редовно и задочно: от 2009 до 2011г.

Обектно ориентирано програмиране, спец. Биоинформатика, бакавър, редовно от 2010 до 2013г.

Курсов проект 3, спец. Информатика, бакалавър, редовно от 2009 до 2011г.

Обектно ориентираното програмиране, филиал гр.Смолян,, спец. ИТМОМ и МИИТ от 2018 досега.

Обучение - лекции и упражнения

Презентации и примери с изходен код

* Презентациите са предвидени за лекции, а примерите за демонстрации и упражняване

Theme01.rar
Март 2021г.
Theme02.rar
Март 2021г.
Theme03.rar
Март 2021г..
Theme04.rar
Март 2021г.
Theme05.rar
Март 2021г.
Theme06.rar
Март 2021г.
Theme07.rar
Март 2021г.
Theme08.rar
Март 2021г.
Theme09.rar
Март 2021г.
Theme10.rar
Март 2021г.
Theme11.rar
Март 2021г.
Theme12.rar
Март 2021г.
Theme13.rar
Март 2021г.
Theme14.rar
Март 2021г.

Информация за студента по дисциплини

...

Страницата е в процес на разработка

.......

......

...

За контакти

Контактна форма

Facebook