Здравейте, добре дошли!

На уеб страницата на Христо Тошков Христов ще намерите: автобиография; информация за студента; авторски научни публикации; списък от преподавани дисциплини и учебни материали; някои лични мисли, разбирания, преживявания и пр. .

На уеб страницата на д-р Христо Тошков Христов ще намерите:
кратка автобиография;
актуална информация за студента;
авторски научни публикации;
списък от преподавани учебни дисциплини;
учебни материали по дисциплини преподаваните през последните години;
някои лични мисли, разбирания, преживявания и пр. .

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ФМИ: Уважаеми студенти, обучението по дисциплините "Уеб дизайн", "Информационни технологии в интернет" и "Уеб технологии" се провежда електронно и дистанцирано. Актуална информация и указания може да намерите от връзките по-долу, както следва:

За специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН – задочно обучение, по дисциплината „УЕБ ДИЗАЙН“, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ - ТУК
За специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – задочно обучение, по дисциплината „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ“, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ - ТУК
За специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН – редовно обучение, по дисциплината „УЕБ ДИЗАЙН“, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ - ТУК
За специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – редовно обучение, по дисциплината „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ“, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ - ТУК
За специалност "Обучение по информатика и инф. технологии в училище", магистри със срок на обучение 1 и 2 години, по дисциплината „УЕБ ТЕХНОЛОГИИ“, АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ - ТУК

"Тече, всичко тече; времето няма бряг и ни влече. Няма как... "


За автора

Биографична информация

Христо Христов е роден на 30 май 1979 г. в гр. Димитровград. Като ученик в прогимназията интересни са му природо-математическите науки, а в средното училище се увлича по класиците във философията и психологията. Отбива военна служба в ШЗО-Плевен, завършва висше образование, специалност „Информатика“, във Великотърновския университет, след което придобива и магистърска степен със специализация „Защита на информацията“. Професионалният му опит тясно е свързан с преподаването на компютърни науки, разработването на софтуер и администрирането на семейния бизнес. Като студент Христо е учител по информатика в две от гимназиите във Велико Търново, а след дипломирането си за кратко води занятия в природо-математическата гимназия в гр. Димитровград, където подготвя редица талантливи ученици за участия в престижни състезания по информатика. През 2008 г. записва докторантура към Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет, а паралелно работи в индустрията като софтуерен разработчик за няколко компании. Понастоящем Христо Христов е доктор и преподавател на ФМИ при ПУ към катедра „Софтуерни технологии“.

Научна и учебна дейност

Достъпни публикации от научни издания

* Публикуването на издадени статии се придължа към препоръки на COPЕ в съгласие с техните издатели.

line
line
line
line
line
line
line
line
line
line
line
line
line

Учебна дейност

През годините Христо Христов води занятия в следните дисциплини:

Уеб програмиране 1, спец. Софтуерно инженерство, бакавър, редовно и задочно: от 2015 досега

Уеб дизайн, спец. Софтуерни технологии и дизайн, бакавър, редовно и задочно от 2012 досега

Увод в уеб програмирането, спец. Софтуерни технологии и дизайн, бакавър, редовно и задочно от 2012 досега

Структури от данни и програмиране, спец. „Софтуерни технологии със специализация ...“, магистър, редовно. от 2012 досега

Обектно ориентираното програмиране, спец. „Софтуерни технологии със специализация ...“, магистър, редовно. от 2012 досега

Въведение в обектно ориентираното програмиране с Java, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ от 2009 до 2013г.

Проектиране, стилизиране и изграждане на уеб страници, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ от 2011 до 2015г.

Анализ, проектиране и програмиране на софтуерни приложения, Избираема дисциплина за всички студенти на ФМИ: от 2011 до 2014г.

Обектно ориентираното програмиране, C++, спец. Информатика, бакавър, редовно и задочно: от 2009 до 2011г.

Обектно ориентирано програмиране, спец. Биоинформатика, бакавър, редовно от 2010 до 2013г.

Курсов проект 3, спец. Информатика, бакалавър, редовно от 2009 до 2011г.

Обектно ориентираното програмиране, филиал гр.Смолян,, спец. ИТМОМ и МИИТ от 2018 досега.

Обучение - теми и примери

Примери за упражнение

* Примерите са предвидени за упражнение по уеб дизайн и програмиране

Examples01.rar
Март 2019г.
Examples02.rar
Март 2019г.
Examples03.rar
Март 2019г.
Examples04.rar
Март 2019г.
Examples05.rar
Март 2019г.
Examples06.rar
Март 2019г.
Examples07.rar
Март 2019г.
Examples08.rar
Март 2019г.
Examples09.rar
Март 2019г.
Examples10.rar
Март 2019г.
Examples11.rar
Март 2019г.
Examples12.rar
Март 2019г.
Examples13.rar
Март 2019г.
Examples14.rar
Март 2019г.

Съобщения и актуална информация

...

Страницата е в процес на разработка

.......

......

...

За контакти с автора

Контактна форма

Facebook