Графичния ресурс не се зарежда

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дисциплини Как да

Уеб технологии

За спец. Обучение по информатика и информационни технологии в училище, магистри със срок 1 и 2 години

Уважаеми студенти, настоящата страница е разработена за да проведем дистанцирано електронно обучение предвид появилите се обстоятелства в страната. За тази цел прочетете прикачените файлове към точките по-долу:

1. Насоки за провеждане на обучението - Отвори

2. Тематични лекции и упражнения - Изтегли

3. Тематични връзки и учебна литература за самообучение - Отвори

4. Уеб форма за кореспонденция - Отвори

5. Изисквания за изготвяне на курсов проект - Отвори

Забележка: Занятията се провеждат от гл. ас. д-р Христо Христов